Maes Geert Lgr - Juridische info

Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Geert Maes Lgr besteedt aan de samenstelling van alle pagina’s van deze website en de daarin opgenomen informatie, kan het mogelijk zijn dat de opgenomen informatie niet geheel volledig, niet geheel correct en/of niet geheel actueel is. Geert Maes Lgr kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of enig verband houdt met het gebruik van deze website of de (on)bereikbaarheid van deze website.

Cookies

geertmaes.com maakt gebruik van cookies tijdens uw bezoek op deze website. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer wordt opgeslagen als u onze website bezoekt. Deze cookies bevatten geen informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. Ook zijn cookies niet schadelijk voor uw computer. Wel bevatten deze cookies informatie over uw bezoek aan deze website. We gebruiken deze gegevens om geertmaes.com te verbeteren en aan te passen aan gebruiksvoorkeuren. U kunt het gebruik van deze cookies weigeren via de instellingen van uw browser. Meer informatie over cookies leest u op aboutcookies.org.

Copyright

Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Geert Maes Lgr worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling.